CHERN JINN- 禮品卡

NT$100 - NT$5,000
擔心選擇的線材不符合收禮者的心意嗎?

我們推出了禮品卡
在特別的日子,選擇禮品卡作為禮物,送給身邊喜歡編織的朋友吧!
-
等同現金使用的禮品卡,在購物時會從會員帳號扣抵
因此注意收禮時的信箱帳號,需為會員帳號喔!

...
NT$100
NT$500
NT$1,000
NT$1,800
NT$2,500
NT$3,000
NT$3,600
NT$5,000